Bendrijos veikla

Atsinaujinęs Zervynų kaimas

2017 m. balandžio 21 d. Zervynų kaimo bendrija, siekdama viešinti įgyvendintą projektą „Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto etnografinės Zervynų kaimo gyvenvietės tradicinės medinės architektūros tvarkyba“ visuomenei, bendrijos nariams, pareiškėjo partneriams, kultūros paveldo darbuotojams, sodybų savininkams bei pristatyti projekto metu įgyvendintas veiklas, pakvietė į projekto uždarymo renginį. Renginio dalyviams buvo suorganizuota ekskursija po Zervynų kaimą, kurios metu pristatyti atlikti darbai, pasidžiaugta atsinaujinusiu kaimu.

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius, projekto administratorius Eimutis Gudelevičius nuosekliai papasakojo projekto istoriją ir kiek buvo įdėta pastangų dar gerokai prieš pateikiant paraišką. Būta ir sunkumų, problemų, kurios išspręstos visų suinteresuotų projekto sėkme, dėka. Padėkojo visiems prisidėjusiems, o ypač Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus pavaduotojai Rūtai Baškytei už idėją, suteiktą informaciją ir visokeriopą pagalbą bei palaikymą.

Be abejonės, Zervynų kaimo bendrijos nariai daugiausia pagyrų sulaukė už aktyvumą, už pasitikėjimą projekto administratoriais, už pasiryžimą perduoti savo pastatus panaudos pagrindais Zervynų kaimo bendrijai projekto įgyvendinimo laikotarpiui ir dar 5 metams po jo. Džiugu, kad nepaisant iškilusių, bet jau išspręstų problemų, pastatų savininkai džiaugiasi rezultatu.

Bendrijos pirmininkas Artūras Svirnelis Zervynų kaimo bendrijos narių vardu padėkojo visiems, kas prisidėjo prie šio projekto sėkmingo įgyvendinimo ir įteikė padėkas. Bendrija ypač dėkinga projekto partneriams – Varėnos  rajono savivaldybės administracijai, prisidėjusiai prie projekto finansiniu 27 371 eurų, (5 % projekto lėšų) indėliu bei Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai, administravusiai projektą. Nebuvo pamirštas ir tvarkybos darbus atlikęs rangovas UAB „Ekstra statyba“ bei techninis prižiūrėtojas „UAB“ Altrys“, puikiai atlikę savo darbą. Jų dėka tvarkybos darbai baigti laiku ir kokybiškai.

Į renginį atvykęs Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta kartu su visais taip pat pasidžiaugė nuveiktu dideliu darbu. Anot mero, kaimas įgavo galimybę dar mažiausiai kelis dešimtmečius būti patraukliu turistams. Kad Zervynos taptų gyvybingesnėmis ir dar labiau patrauklesnėmis, joms betrūksta tik naujakurių ir dar vieno projekto, kad kiti seni pastatai taip pat būtų atnaujinti.

Netrūko ir daugiau šiltų sveikinimų, tiek Rūta Baškytė, tiek projekto vadovė Lina Janionytė iš Centrinės projektų valdymo agentūros negailėjo gražių žodžių bendrijai bei partneriams, nepabūgusiems imtis tokio atsakingo darbo. Rezultatai tikrai džiugina – vienas seniausių ir gražiausių Lietuvos kaimų su išsaugota tradicine medine architektūra, būdinga tradicinio kaimo struktūra, architektūrine raiška ir etnokultūrine tradicija, po projekto įgyvendinimo akivaizdžiai atsinaujino, avarinės būklės kultūros paveldo objektai atgavo autentišką išvaizdą ir apsaugoti nuo sunykimo.

Projekto metu sutvarkyti 32 pastatų stogai, įrengtos 32 priešgaisrinės signalizacijos, suremontuoti/įrengti 8 gyvenamųjų namų langai ir lauko durys.          

Taip pat projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuoti 2 edukaciniai renginiai. 2016 m. gegužės 27 d. vyko seminaras  „Sodybų rekonstrukcija bei pritaikymas įvairioms veikloms“, skirtas kultūros paveldo bei sodybų savininkams, bendruomenių nariams. 2016 m. spalio 27-29 d. suorganizuoti tradicinės medinės architektūros tvarkybos praktiniai mokymai, kurių tikslinė grupė - kaimo gyventojai, amatų meistrai iš skirtingų Lietuvos regionų;

Projektą, kurį įgyvendino Zervynų kaimo bendrija kartu su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija bei Varėnos rajono savivaldybės administracija, finansavo Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija pagal 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2014 m. rugpjūčio 11 d. - 2017 m. balandžio 30 d.

 

                              Prieš Po

 

 

 

Zervynų kaimo bendrija, kartu su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, bei Varėnos rajono savivaldybės administracija  įgyvendina projektą „Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto etnografinės Zervynų kaimo gyvenvietės tradicinės medinės architektūros tvarkyba“ NR.EEE-LT06-KM-01-K-01-109. Spalio 27-29 dienomis Marcinkonyse vyko Tradicinės medinės architektūros tvarkybos praktiniai mokymai. Mokymai buvo skirti potencialiems vietiniams ir iš kitų Lietuvos regionų atvykusiems meistrams, kultūros paveldo statinių, bei kitų medinių pastatų,  sodybų savininkams, bendruomenių nariams. Į renginį susirinko dalyviai, kuriems rūpi tradicinės medinės architektūros išsaugojimas, medinių namų priežiūra.. Sulaukta  tiek vietinių žmonių,  tiek medžio meistrų iš tolimesnių Lietuvos regionų – Palangos, Kelmės, Vilkijos, Vilniaus, Pivašiūnų. Taip pat renginyje dalyvavo Neries regioninio, bei Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parkų atstovai. Tris dienas dalyviai klausėsi paskaitų, sėmėsi patirties vieni iš kitų bei iš šios srities specialistų. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė paskaitos: „Autentiškų medinių langų ir durų išsaugojimo svarba“ (pranešėjas Kęstutis Cikanas) bei "Medinės konstrukcijos ir sprendimai šiandieną ..."(pranešėjas Saulius Sakalas). Išvykoje į Musteikos kaimą dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti ir įvertinti darbus, kuriuos atlieka Musteikos kaimo bendruomenė, įgyvendinant projektą, kuris, kaip ir Zervynų kaimo bendrijos projektas, yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansininio mechanizmo lėšomis. Neįkainojamos patirties mokymų dalyviai pasisėmė iš musteikiškio Antano Zaliausko, pademonstravusio senąjį amatą – tvorų skėlimą.

Antrąją renginio dieną išklausyta dar dviejų paskaitų - „Kūno laikysena dirbant“ (pranešėjas Vytenis Jankauskas) bei „Medinių pastatų gaisrinė sauga“ (Pranešėjas Egidijus Sabaliauskas).  Zervynų kaimo gyventojas, amatų meistras bei kryždirbys pristatė nematerialųjį paveldą – kryždirbystę. Taip pat, kartu su Laurynu Pauliku, rangovo UAB „Ekstra statyba“, įgyvendinančio projektą „Zervynų kaimo pastatų tvarkyba“  statybos darbų vadovu, renginio dalyviai apžiūrėjo tvarkomus pastatus, aptarė nedideles klaidas, tuo pačiu pasidžiaugdami, jog iš esmės Zervynų kaimo pastatų tvarkyba vyksta sklandžiai ir akį jau džiugina daug pastatų naujai perdengtais stogais, restauruotais langais bei durimis.

Trečiąją mokymų dieną bene didžiausio susidomėjimo sulaukė Dr. Rasos Bertašiūtės organizuota praktinė užduotis, kurios metu buvo mokoma įvertinti pastato būklę, atpažinti grėsmes ir pažeidimus. Dalyviai kartu su lektoriais, vadovaujami Rasos Bertašiūtės, apžiūrėjo kiekvieną Zervynų kaimo pastatą, virė diskusijos, gimė gerų idėjų ateičiai. Prieita svarbios išvados, jog norint išsaugoti šį unikalų kultūros paveldą – Zervynų kaimo pastatus, reikia sutelkti jėgas ir kiek įmanoma labiau pagelbėti kultūros paveldo pastatų savininkams. Jiems trūksta informacijos, metodinių žinių, netgi fizinės pagalbos. 

 

Vykdant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansuojamą projektą „Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto etnografinės Zervynų kaimo gyvenvietės tradicinės medinės architektūros tvarkyba“ Zervynų kaime gegužės 27 d.  vyko seminaras „Sodybų rekonstrukcija bei pritaikymas įvairioms veikloms visuomenės poreikiams”, skirtas kultūros paveldo bei sodybų savininkams, bendruomenių nariams.

Seminaro metu buvo skaityti pranešimai:

„Etnografinio Zervynų kaimo paveldo vertė, galimybės ir iššūkiai“. Pranešėja Marija Nemunienė, architektė, UAB Projektavimo ir restauravimo institutas.

„Tvarkomųjų paveldosauginių ir tvarkomųjų statybos darbų teisinis reglamentavimas“. Pranešėja Margarita Janušonienė, KPD, Alytaus skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė.

 „Zervynų kaimo pastatai: esama padėtis ir pritaikymas“. Pranešėjas Vladas Kniubas,  Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistas.

 


LRT laidoje "Laba diena, Lietuva" Rūtos Lankininkaitės reportažas apie Zervynų kaimo tradicinės architektūros tvarkybą -

https://www.facebook.com/Dzukijos.Nacionalinis.Parkas/?fref=ts


 

 

Rugsėjo 19 dieną 14 val.  Zervynų kaime, Algio ir Arūno Tamulevičių sodyboje vyko projekto „Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto etnografinės Zervynų kaimo gyvenvietės tradicinės medinės architektūros tvarkyba“ atidarymo renginys.

 

Renginio tikslas – viešinti įgyvendinamą projektą visuomenei, bendruomenės nariams, pareiškėjo partneriams, kultūros paveldo darbuotojams, sodybų savininkams bei pristatyti veiklas,  kurios bus įgyvendinamos projekto metu.

 

Projektą įgyvendina Zervynų  kaimo bendrija, kartu su projektą administruojančiu partneriu – Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija ir partneriu – Varėnos  rajono savivaldybės administracija.

 

Renginyje dalyvavo Zervynų bendrijos nariai dalyvaujantys projekte, Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas.