Projektai

Įvykdytas pirkimas

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija,  įgaliota Zervynų kaimo bendrijos ir įgyvendindama Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto etnografinės  Zervynų kaimo gyvenvietės tradicinės medinės architektūros tvarkyba“,  įvykdė viešąjį pirkimą  „Zervynų kaimo pastatų tvarkybos darbų techninė priežiūra“.   

2016-01-26 pasirašyta sutartis su  apklausos laimėtoju UAB „Altrys“ .

Paslaugų vertė 4200,00 Eur.

 

Įvykdytas pirkimas įgyvendinant projektą „Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto etnografinės Zervynų kaimo gyvenvietės tradicinės medinės architektūros tvarkyba“

 

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija,  įgaliota Zervynų kaimo bendrijos ir įgyvendindama Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto etnografinės  Zervynų kaimo gyvenvietės tradicinės medinės architektūros tvarkyba“,  įvykdė viešąjį pirkimą  „Zervynų kaimo pastatų tvarkybos darbai“.   

2016-01-15 pasirašyta Rangos sutartis su  konkurso laimėtoju UAB „Ekstra statyba“ .

Darbų vertė 439930,98 Eur.

 

 

2014.09.11
Projektas „Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto etnografinės Zervynų kaimo gyvenvietės tradicinės medinės architektūros tvarkyba“

Projekto trukmė: 
nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d.

 

Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis pagal programą „EEE-LT06 Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“


Projekto veiklos:
Įgyvendinat projektą Zervynų kaimo gyvenamųjų namų stogai bus perdengti ilgaamžiais mediniais gontais, o ūkinių pastatų stogai pakeisti medinėmis skiedromis, tokiu būdu avarinės būklės kultūros paveldo objektai atgaus autentišką išvaizdą ir bus apsaugoti nuo sunykimo. 


Sutvarkius etnografines sodybas bus sudarytos sąlygos jas panaudoti turizmo reikmėms, įtraukti į turistinius maršrutus bei pritraukti vietinius ir užsienio turistus.


Projekte dalyvauja 15 Zervynų kaimo sodybų savininkų, iš viso bus sutvarkyti 32 pastatai.


Projekto metu bus suorganizuoti:
Tradicinės medinės architektūros tvarkybos praktiniai mokymai, mokymų tikslinė grupė - kaimo gyventojai, amatų meistrai iš skirtingų Lietuvos regionų;


Seminaras - „Sodybų rekonstrukcija bei pritaikymas įvairioms veikloms“, skirtas kultūros paveldo bei sodybų savininkams, bendruomenių nariams.


Projekto vertė:
Bendra projekto vertė 1 890 157,57 Lt
Skiriamos paramos lėšos 1 701 141,81 (90%)


Varėnos rajono savivaldybės administracijos skiriamos lėšos 94 507,88 (5 %)
Zervynų kaimo bendrijos (privačios) lėšos 94 507,88 (5 %)    

 

Projektą įgyvendina
Projekto pareiškėjas:
Zervynų kaimo bendrija

 

Partneris:
Varėnos rajono savivaldybės administracija   
Projektą administruojantis partneris:
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija    
Kontaktinis asmuo: projekto administratorius Eimutis Gudelevičius 
Tel. 8 310 44641, el. p. dzukijanp@is.lt