Viešieji pirkimai

INFORMACIJA APIE DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJOS

 PAGAL ZERVYNŲ KAIMO BENDRIJOS 2014-09-10  ĮGALIOJIMĄ  Nr. S-28 ĮVYKDYTUS MAŽOS VERTĖS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS 2016 M.

2016-04-18

 

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys (VP Taisyklių punktas (papunktis), kuriuo vadovaujantis atliktas pirkimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Pirkimo sutarties (sąskaitos) kaina Sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas pasitelkė subrangovus,informacija subtiekėjus ar subteikėjus (jeigu žinoma) Kita su pirkimu susijusi 
1 Tradicinės medinės architektūros tvarkybos praktinių mokymų ir seminaro organizavimo paslaugos

Visų Direkcijos planuojamų panašių paslaugų pirkimų vertė neviršija mažos vertės pirkimų vertės, nustatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punktu, pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis Taisyklių 86.1.4.2. ir 135. punktais.

D.Kelčiausko IĮ“ 6300,00 Eur -

Pirkimą vykdė  organizatorė Virginija Krunglevičienė.

Sutartį pasirašė įgaliojusi organizacija – Zervynų kaimo bendrija

2

Pastato Ūlos g. 44 tvarkybos darbai To paties objekto  vertė neviršija mažos vertės pirkimų vertės, nustatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punktu, pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis Taisyklių 86.1.4.2. ir 135 punktais UAB „Ekstra statyba“

37957,53

Snieguolė Šliogerienė (Dalis bendrastatybinių darbų)

Pirkimą vykdė  organizatorė Virginija Krunglevičienė.

Sutartį pasirašė įgaliojusi organizacija – Zervynų kaimo bendrija

3

Zervynų kaimo gyvenvietės (10305) (Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.) žvalgomieji archeologiniai tyrimai Visų Direkcijos planuojamų panašių paslaugų pirkimų vertė neviršija mažos vertės pirkimų vertės, nustatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punktu, pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis Taisyklių 86.1.4.2. ir 135. punktais. VšĮ Kultūros paveldo akademija 2844,38 -

Pirkimą vykdė  organizatorė Virginija Krunglevičienė.

Sutartį pasirašė įgaliojusi organizacija – Zervynų kaimo bendrija
4

Pastato Ūlos g. 44 tvarkybos darbų techninės priežiūros paslaugos

Visų Direkcijos planuojamų panašių paslaugų pirkimų vertė neviršija mažos vertės pirkimų vertės, nustatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punktu, pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis Taisyklių 86.1.4.2. ir 135. 1 punktais. UAB „Altrys“ 144,30 -

Pirkimą vykdė  organizatorė Virginija Krunglevičienė.

Sutartį pasirašė įgaliojusi organizacija – Zervynų kaimo bendrija

 

 

INFORMACIJA APIE DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJOS

 PAGAL ZERVYNŲ KAIMO BENDRIJOS 2014-09-10  ĮGALIOJIMĄ  Nr. S-28 ĮVYKDYTUS MAŽOS VERTĖS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS 2017 M.

 

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys (VP Taisyklių punktas (papunktis), kuriuo vadovaujantis atliktas pirkimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Pirkimo sutarties  (sąskaitos) kaina Eur Sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas pasitelkė subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jeigu žinoma) Kita su pirkimu susijusi informacija
1 Pastato Ūlos g. 42 tvarkybos darbai To paties objekto  vertė neviršija mažos vertės pirkimų vertės, nustatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punktu, pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis Taisyklių 86.1.4.2. ir 135 punktais. UAB „Ekstra statyba“ 26897,72 Snieguolė Šliogerienė (dalis bendrastatybinių darbų) Sutartį pasirašė įgaliojusi organizacija – Zervynų kaimo bendrija